Home Slovenski

Proizvodi

Morlak d.o.o. je eden najve?jih in najbolj zanesljivih dobaviteljev elektromateriala na Hrvakem.

Lahko ponudimo irok spekter izdelkov za proizvodnjo in popravila transformatorjev in elektromotorjev.

 

STROJI IN NAPRAVE
za navijanje elektromotorjev in transformatorjev.

ABISOFIX
Naprava za snemanje izolacije/laka.

 

Centrifugalna stikala, ?etke, stikala, kabelski kontakti, leaji, ostali deli.

 

Serije 6-pinskih priklju?nih plo?ic kompatibilnih z ve?ino tipov elektromotorjev. F in H razred.

 

Naprave za za?ito motorja pred pregrevanjem in skokom v napetosti. Bimetali, PTC sonde, termostikala.