Home Proizvodi

Proizvodi

Tehni?ki laminati predstavljaju grupu industrijskih materijala namijenjenih elektro i termo izolaciji. Proizvode se od razli?itih kompozitnih materijala koji im osiguravaju specifi?na elektroizolacijska, termi?ka i mehani?ka svojstva i to u obliku plo?a, cijevi ili tapova.

Tehni?ki laminati koji se naj?e?e koriste u industriji:

  • PERTINAKS (plo?e, cijevi) - na bazi fenolnih smola i papira
  • TEKSTOLIT (plo?e, tapovi) - na bazi fenolnih smola i pamu?nog platna
  • STAKLOLIT (Vitroplast plo?e, tapovi, cijevi) - baza epoksidna smola i stakleno vlakno

 
Bakrena ica presvu?ena tankim slojem izolacije
Klasificira se prema promjeru (0,050 - 4,000 mm), debljini laka i temperaturnoj klasi.
 
Izolacijski lakovi

Lakovi i smole za impregnaciju elektromotora i transformatora (ELANTAS, DOLPH'S)

 
Pertinaks

Vremenski - Temperaturni limit 120oC
Prikladne za upotrebu u uljui na zraku pod normalnim uvjetima vlanosti
Dobra svojstva za strojnu obradu.

Pertinaks PCF-e / HP2061.5
Upotrebljava se u elektrici pri visokom naponu. Visoka dielektri?na ?vrsto?a u uljui na zraku (pod normalnim uvjetima vlanosti).

Pertinaks PCF-2 / HP2061
Upotrebljava se u mehanici i elektrici pri niskom naponu. Dobra mehani?ka svojstva. Dobre karakteristike za proizvodni proces probijanjem (tancanje).

Pertinaks PCF-3 / HP2062.8
Upotrebljava se u elektrici i elektronici. Stabilna dielektri?na svojstva pod uvjetima visoke vlanosti. Dobre karakteristike za proizvodni proces vru?eg probijanja.

Pertinaks PCE / HP2361, HP2361.1
FR3 Papir-epoksid laminatne plo?e. Upotrebljava se u elektrici pri visokom naponu i elektronici. Stabilna dielektri?na svojstva pod uvjetima visoke vlanosti. Kategorija zapaljivosti FV0.

Specifikacije

Sastav

SVOJSTVA

DIN 7735

EN-60893

N.E.M.A.

SMOLA

PUNILO

Term.

klasa

ZAPALJIVOST

Hp 2061

PF CP 201

X,XP

FENOL

PAPIR

E

Hp 2061.5

PF CP 202

XX

FENOL

PAPIR

E

Hp 2361.1

EP CP 201

FR 3

EPOKSID

PAPIR

E

V0

Hp 2062.8

PF CP 206

XXXP

FENOL

PAPIR

E

 
Tekstolit plo?e

Vremenski - Temperaturni limit 120oC

Prikladno za upotrebu u uljui na zraku pod normalnim uvjetima vlanosti
Odli?na svojstva za strojnu obradu.

Tekstolit TCF-5/ HGW2082
Upotreba u mehanici. Mehani?ka svojstva prelaze TCF-2. Upotreba u elektrici pri niskom naponu

Tekstolit TCF-4 / HGW2083
Fino istkana tekstura osigurava dobra mehani?ka svojstva. Izvrsna mehani?ka svojstva. Posebno se preporu?a za preciznu strojnu obradu i za male komponente.

TekstolitTCF-1 / HGW2082.5
Upotreba u elektrici pri srednjem naponu. Dobra dielektri?na svojstva. Nisko upijanje vode

Tekstolit TCM
Pamuk - melamin laminatne plo?e. Upotrebljava se u mehanici i elektrici pri niskom naponu. Dobra mehani?ka svojstva. Kategorija zapaljivosti FV0.

Specifikacije

Sastav

Svojstva

DIN 7735

EN-60893

N.E.M.A.

SMOLA

PUNILO

Term.

klasa

ZAPALJIVOST

Hgw 2082

PF CC 201

C

FENOL

INDUST. PAMUK

E

Hgw 2083

PF CC 203

L

FENOL

INDUST. PAMUK

E

Hgw 2083.5

PF CC 204

LE

FENOL

INDUST. PAMUK

E

Hgw 2082.5

PF CC 202

CE

FENOL

INDUST. PAMUK

E

V0

Hgw 2285.5

MF CC 201

MELAMIN

INDUST. PAMUK

B


 
Staklolit (Vitroplast)

Vremenski - Temperaturni limit 130oC / 155 oC / 180 oC

Upotreba u elektrici, mehanici, ali i kao gra?evinski elementi
Prikladno za upotrebu na zraku i ulju, u visokonaponskim ure?ajima pod uvjetima visoke vlanosti
Izvrsna dielektri?na i mehani?ka svojstva
Niska absorpcija vode.

Staklolit (Vitroplast) TSE-2/ HGW2372 - G10
Stabilna dielektri?na svojstva pod uvjetima visoke vlanosti i temperaturi do 130oC

Staklolit (Vitroplast) TSE-3/ HGW2372.4 - G11
Odli?na mehani?ka i dielektri?na svojstva na temperaturi do 155oC

Staklolit (Vitroplast) TSE-5/130 / HGW2372.1 - FR4
Dielektri?na i mehani?ka svojstva jednaka kao TSE-2. Kategorija zapaljivosti FV0

Staklolit (Vitroplast) TSE-5/155 / HGW2372.2 - FR5
Dielektri?na i mehani?ka svojstva jednaka kao TSE-3. Kategorija zapaljivosti FV0

Staklolit (Vitroplast) TSF / HGW2072 - G3
Staklo - fenol laminatne plo?e. Odli?na mehani?ka svojstva. Upotreba u elektrici pri srednjem naponu

Staklolit (Vitroplast) TSM / HGW2272 - G5
Staklo - melamin laminatne plo?e. Upotreba u elektrici pri srednjem naponu. Dobra mehani?ka svojstva. Kategorija zapaljivosti FV0

Staklolit (Vitroplast) TSS-2 / HGW2572 - G7
Staklo - silikon laminatne plo?e. Upotreba u elektronici i elektrici u srednjem naponu. Temperatura 180 oC

VITROPLASTPLO?E(STAKLOLIT)

SPECIFIKACIJE

SASTAV

SVOJSTVA

DIN 7735

EN-60893

N.E.M.A.

SMOLA

PUNILO

Term. klasa

ZAPALJIVOST

Hgw 2372

EP GC 201

G 10

EPOKSID

STAKLENO TKANJE

B

Hgw 2372.1

EP GC 202

FR 4

EPOKSID

STAKLENO TKANJE

B

V0

Hgw 2372.4

EP GC 203

G 11

EPOKSID

STAKLENO TKANJE

F

Hgw 2372.2

EP GC 204

FR 5

EPOKSID

STAKLENO TKANJE

F

V0

Hgw 2072

PF GC 201

G 3

FENOL

STAKLENO TKANJE

B

V0

Hgw 2272

MF GC 201

G 5

MELAMIN

STAKLENO TKANJE

B

V0

Hgw 2572

SIGC 202

G 7

SILIKON

STAKLENO TKANJE

H

V0

 

Poliuretanski buiri 0,5-25mm,155C
Silikonski buiri 0,5-25mm, 250C
Termoskupljaju?i buiri 0,5-50mm

 
Ventilatori
Rashladni ventilatori za motore od najlona i aluminija; aksijalni, radijalni.
 
Kondenzatori
Startni i radni elektri?ni kondenzatori sa bipolarnim izlaznim kabelom i izolacijskim ku?item.
 

Teflex, Voltaflex, prepan, Mylar, poliester film

 
Termo sonde
Ure?aji za zatitu motora od pregrijavanja i skokova u naponu. Bimetali, PTC sonde, termo prekida?i
 
Priklju?ni ure?aji
Centrifugalne sklopke, ?etkice, prekida?i, kabelske stopice, leajevi, ostali dijelovi.
 
Izolacijske trake

Trake za vezanje (banda trake) Trake za izolaciju.

Staklene trake, akonet trake, keper trake, poliester trake...

 

P/F kabeli sa silkonskom izolacijom; betatherm kabeli sa staklo-silikonskom izolacijom.

 
JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL