Home Usluge

Proizvodi

USLUGE - STROJNA OBRADA

Strojna obrada i izrada proizvoda od nemetala CNC tehnologijom

Upotreba u elektroenergetskim postrojenjima ili kao rezervni dijelovi u elektroindustriji.

Tvrtka Morlak d.o.o. nudi kompletan program strojne obrade svih vrsta nemetala (kompoziti), od jednostavnih dijelova do visoko zahtjevnih proizvoda, uz popratnu nabavu izolacijskih materijala, skladitenje i logistiku.

S obzirom na specifi?nost proizvoda, proizvodni pogon je posebno opremljen i specijaliziran za suhu obradu.

Obrada se radi prema zahtjevima naru?itelja od materijala ?iji smo dobavlja?i TEHNI?KI LAMINATI pertinaks, tekstolit, fiberglas, utifol, pressboard i ostali izolacijski materijali. Obrada i izra?evine iz cijevi, tapova i plo?astih materijala, prema nacrtu kupca.

Na proizvodni pogon opremljen je najnovijom CNC tehnologijom koji obuhva?a sve grane strojne obrade (tokarenje, glodanje, buenje, graviranje) te osigurava brzinu, preciznost i kvalitetu izra?evina.

PREDNOSTI OBRADE CNC TEHNOLOGIJOM:

- Smanjenje trokova proizvoda

- Smanjenje rokova obrade

- Visoka preciznost

- Mogu?nost pojedina?ne i serijske proizvodnje

Kao dobavlja?i i proizvo?a?i, poseban naglasak stavljamo na kvalitetu proizvoda, profesionalnost u komunikaciji s klijentima te potivanje ugovorenih vremenskih rokova.

Tvrtka Morlak stekla je imid pouzdanog i kvalitetnog partnera koji svojim znanjem i dugogodinjim iskustvom jam?i kvalitetnu i preciznu uslugu.