Home Tehni?ki laminati

Proizvodi

Tehni?ki laminati predstavljaju grupu industrijskih materijala namijenjenih elektro i termo izolaciji. Proizvode se od razli?itih kompozitnih materijala koji im osiguravaju specifi?na elektroizolacijska, termi?ka i mehani?ka svojstva i to u obliku plo?a, cijevi ili tapova.

Tehni?ki laminati koji se naj?e?e koriste u industriji:

  • PERTINAKS (plo?e, cijevi) - na bazi fenolnih smola i papira
  • TEKSTOLIT (plo?e, tapovi) - na bazi fenolnih smola i pamu?nog platna
  • STAKLOLIT (Vitroplast plo?e, tapovi, cijevi) - baza epoksidna smola i stakleno vlakno