Home

Proizvodi

Elektromaterijali

Morlak d.o.o. jedan je od najve?ih i najpouzdanijih dobavlja?a elektromaterijala u Hrvatskoj.

U mogu?nosti smo ponuditi iroki spektar proizvoda za proizvodnju i reparaciju transformatora i elektromotora.

 
Bakrena ica presvu?ena tankim slojem izolacije
Klasificira se prema promjeru (0,050 - 4,000 mm), debljini laka i temperaturnoj klasi.
 
Ispis E-mail
Izolacijski lakovi

Lakovi i smole za impregnaciju elektromotora i transformatora (ELANTAS, DOLPH'S)

 

Teflex, Voltaflex, prepan, Mylar, poliester film

 

Tehni?ki laminati predstavljaju grupu industrijskih materijala namijenjenih elektro i termo izolaciji. Proizvode se od razli?itih kompozitnih materijala koji im osiguravaju specifi?na elektroizolacijska, termi?ka i mehani?ka svojstva i to u obliku plo?a, cijevi ili tapova.

Tehni?ki laminati koji se naj?e?e koriste u industriji:

  • PERTINAKS (plo?e, cijevi) - na bazi fenolnih smola i papira
  • TEKSTOLIT (plo?e, tapovi) - na bazi fenolnih smola i pamu?nog platna
  • STAKLOLIT (Vitroplast plo?e, tapovi, cijevi) - baza epoksidna smola i stakleno vlakno