Prodaja elektro izolacija, kompozita i elektromaterijala

Termo sonde

Uređaji za zaštitu motora od pregrijavanja i skokova u naponu. Bimetali, PTC sonde, termo prekidači