Prodaja elektro izolacija, kompozita i elektromaterijala

Tehnički laminati

Tehnički laminati predstavljaju grupu industrijskih materijala namijenjenih elektro i termo izolaciji. Proizvode se od različitih kompozitnih materijala koji im osiguravaju specifična elektroizolacijska, termička i mehanička svojstva i to u obliku ploča, cijevi ili štapova.

Tehnički laminati koji se najčešće koriste u industriji:

  • PERTINAKS (ploče, cijevi) - na bazi fenolnih smola i papira
  • TEKSTOLIT (ploče, štapovi) - na bazi fenolnih smola i pamučnog platna
  • STAKLOLIT (Vitroplast ploče, štapovi, cijevi) - baza epoksidna smola i stakleno vlakno