Prodaja elektro izolacija, kompozita i elektromaterijala

Kondenzatori

Startni i radni električni kondenzatori sa bipolarnim izlaznim kabelom i izolacijskim kućištem.