Prodaja elektro izolacija, kompozita i elektromaterijala

Kablovi i žice

P/F kabeli sa silkonskom izolacijom; betatherm kabeli sa staklo-silikonskom izolacijom.

BETAtherm 155 oC

  • Izolirana žica termalne klase F (do 155 oC)
  • Bakrena žica (uvijeni snop) s izlacijom BETAterm 155 (polyolefine-copolymer)
  • primjena za motore, transformatore, releje, zavojnice, magnete, u autoindustriji idr.