Morlak d.o.o. je eden najve?jih in najbolj zanesljivih dobaviteljev elektromateriala na Hrvakem.

Lahko ponudimo irok spekter izdelkov za proizvodnjo in popravila transformatorjev in elektromotorjev.