Centrifugalna stikala, ?etke, stikala, kabelski kontakti, leaji, ostali deli.