Home Tehnični laminati

- Pertinax (Pertinaks plošče, cevi)
- Vitroplast (Vitroplast plošče, palice, cevi)
- Vitroplast -silikon
- Textolit (Tekstolit plošče, palice)

 

 

VITROPLAST PLOŠČE (Vitroplast)

Specifikacije

Sestava

Term.

razred

DIN 7735

IEC 893

N.E.M.A.

SMOLA

PUNILO

Hgw 2372

EP GC 201

G 10

EPOKSID

STEKLENA TKANINA

B

Hgw 2372.1

EP GC 202

FR 4

EPOKSID

STEKLENA TKANINA

B

Hgw 2372.4

EP GC   203

G 11

EPOKSID

STEKLENA TKANINA

F

Hgw 2372.2

EP GC 204

FR 5

EPOKSID

STEKLENA TKANINA

F

EP GC 308

G 3

SILIKON

STEKLENA TKANINA

H

Hgw 2272

MF GC 201

G 5

MELAMIN

STEKLENA TKANINA

B

Hgw 2572

SIGC 202

G 7

SILIKON

STEKLENA TKANINA

HTEXTOLIT PLOČE (Tekstolit)

Specifikacije

Sestava

Term.

razred

DIN 7735

IEC 893

N.E.M.A.

SMOLA

PUNILO

Hgw 2083

PF CC 203

L

FENOL

INDUST.
BOMBAŽ

E

Hgw 2082

PF CC 201

C

FENOL

INDUST. 
BOMBAŽ

E

Spec. tip

PF CC 201

 

FENOL

INDUST. 
BOMBAŽ

E

Hgw 2082.5

PF CC 202

CE

FENOL

INDUST.
BOMBAŽ

E

Hgw 2285.5

MF CC 201

 

MELAMIN

INDUST. 
BOMBAŽ

B

 

 

 

 

 PERTINAX PLOČE (Pertinaks)

Specifikacije

Sestava

Term.

razred

DIN 7735

IEC 893

N.E.M.A.

SMOLA

PUNILO

Hp 2061

PF CP 201

X,XP

FENOL

PAPIR

E

Hp 2061.5

PF CP 202

XX

FENOL

PAPIR

E

Hp 2361.1

EP CP 201

FR 3

FENOL

PAPIR

E

Hp 2062.8

PF CP 206

XXXP

FENOL

PAPIR

E